Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy merania2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M029_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Vybrané kapitoly z fyziky
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-I
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-I
LS 2019/2020 - TF
Technická fyzikaLS 2019/2020 - TF
T15-0067-BLS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Aplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0056-BBiofyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2020/2021 - TF
T15-0059-BZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0061-I
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M082_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0062-IMetodika experimentuZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0066-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TF
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazuLS 2020/2021 - TF
T15-0067-BÚvod do technickej fyzikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.