Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M022_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M082_NMatematické modelovanie2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M029_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2019/2020 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyLS 2019/2020 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2019/2020 - TF
Počítačové spracovanie obrazu
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-BTechnická fyzika
LS 2019/2020 - TF
LS 2019/2020 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzikaZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Inžinierska ekológiaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Matematické modelovanie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0062-IMetodika experimentu
ZS 2020/2021 - TF
Obnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Počítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Teoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TF
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Fyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0067-BÚvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF