Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: 2019/2020 - doktorandská studia - TF, LS 2019/2020 - TF.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
Agrofyzika2019/2020 - doktorandská studia - TF
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania2019/2020 - doktorandská studia - TF
Matematické modelovanie
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie
2019/2020 - doktorandská studia - TF
PHD_M029_N
2019/2020 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2019/2020 - doktorandská studia - TF
T15-0058-I
LS 2019/2020 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
LS 2019/2020 - TF
T15-0060-B
LS 2019/2020 - TF
T15-0064-ILS 2019/2020 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-BTechnická fyzikaLS 2019/2020 - TF
Úvod do technickej fyziky
LS 2019/2020 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.

Předměty budoucích období

V následujícím seznamu jsou uvedeny předměty, které jsou zařazené do budoucích období.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Aplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
Biofyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0057-BBiofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
ZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandská studia - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0061-IInžinierska ekológia
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0062-IMetodika experimentu
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
Počítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Technická fyzika
ZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-I
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - TF
T15-0067-BÚvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.