Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - TF
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technike
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M095_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0061-I
ZS 2020/2021 - TF
Matematické modelovanie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M029_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Technická fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TF
PHD_M044_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.