Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technike
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0062-IMetodika experimentuZS 2020/2021 - TF
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Technická fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0066-BTeoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
LS 2020/2021 - TF
Úvod do technickej fyzikyLS 2020/2021 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.