Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
PHD_M047_N
2020/2021 - doktorandská studia - TF
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TF
T15-0055-I
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
BiofyzikaZS 2020/2021 - TF
ZS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - TF
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - TF
Metodika experimentu
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Teoretické základy technických disciplín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Vybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandská studia - TF
LS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-BFyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
LS 2020/2021 - TF

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.