Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technike
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzika
ZS 2020/2021 - TF
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
PHD_M095_NFyzikálne metódy merania2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0061-IInžinierska ekológia
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M082_NMatematické modelovanie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IMetodika experimentu
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Technická fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetikaLS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne techniky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0067-BÚvod do technickej fyzikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.