Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Název předmětu
Období
Garant
PHD_M047_NAgrofyzika
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technike
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-BBiofyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0057-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-BZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0061-IInžinierska ekológia
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Obnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0065-BZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Teoretické základy technických disciplínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
T15-0059-BLS 2020/2021 - TF
T15-0060-B
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0067-BÚvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.