Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
PHD_M047_NAgrofyzika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technikeZS 2020/2021 - TF
Aplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
BiofyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne laboratórne technikyZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
Fyzikálne metódy merania
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0061-IZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M082_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0062-IZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M029_NPočítačové spracovanie obrazu
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0065-BZS 2020/2021 - TF
T15-0066-B
ZS 2020/2021 - TF
Vybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TF
T15-0060-B
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.