Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

KódNázev předmětuObdobí
Garant
2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0054-IZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
ZS 2020/2021 - TF
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0059-B
ZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy merania2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Matematické modelovanie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandská studia - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
PHD_M044_NVybrané kapitoly z fyziky
2020/2021 - doktorandská studia - TF
Environmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TF
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
LS 2020/2021 - TF
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazu
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Úvod do technickej fyziky
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.