Katedra fyziky (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF, ZS 2020/2021 - TF.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
Agrofyzika
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0054-IAplikácia OS Linux vo fyzike a technike
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0056-B
ZS 2020/2021 - TF
T15-0057-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne laboratórne techniky
ZS 2020/2021 - TF
PHD_M022_NFyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
PHD_M095_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0061-IZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M082_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
PHD_M048_NObnoviteľné zdroje energie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TF
2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
T15-0065-B
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0066-BZS 2020/2021 - TF
Vybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandské štúdiá - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0058-IEnvironmentálna fyzika a ekoenergetika
LS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
T15-0059-BLS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
T15-0064-IPočítačové spracovanie obrazuLS 2020/2021 - TF
T15-0067-BLS 2020/2021 - TF

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.