Katedra fyziky (TF) - seznam garantovaných předmětů

Aktuálně vyučované předměty

V následujícím seznamu jsou uvedeny aktuálně vyučované předměty. Období: LS 2020/2021 - TF, 2020/2021 - doktorandská studia - TF, ZS 2020/2021 - TF.

Kód
Název předmětu
ObdobíGarant
2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
T15-0055-IAplikovaná fyzika
ZS 2020/2021 - TF
T15-0056-BZS 2020/2021 - TF
T15-0057-BBiofyzika a fyzikálne vlastnosti potravínZS 2020/2021 - TF
Fyzikálne laboratórne technikyZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov2020/2021 - doktorandská studia - TF
PHD_M095_N2020/2021 - doktorandská studia - TF
Inžinierska ekológia
ZS 2020/2021 - TF
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Matematické modelovanie2020/2021 - doktorandská studia - TF
T15-0062-IMetodika experimentu
ZS 2020/2021 - TF
2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Počítačové spracovanie obrazu2020/2021 - doktorandská studia - TF
Technická fyzikaZS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
ZS 2020/2021 - TF
Vybrané kapitoly z fyziky2020/2021 - doktorandská studia - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
LS 2020/2021 - TF
T15-0059-BFyzikálne laboratórne technikyLS 2020/2021 - TFdoc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
T15-0060-BFyzikálne princípy v ekoenergetikeLS 2020/2021 - TF
LS 2020/2021 - TF
T15-0067-BÚvod do technickej fyzikyLS 2020/2021 - TF

Informační listy garantovaných předmětů je možné vytisknout ve formě brožury. Brožuru vytisknete stiskem tlačítka Tisk brožury.