Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

SPU|
|
FBP
|
FEM|||

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:
+421 377 411 451
  
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
 
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://fbp.uniag.sk/
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 524
Fax:+421 376 415 387
 
 
Dekan:prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieZáverečné práceBrožúra Katalóg predmetov

 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
 
 
Dekanka:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
OrgányKontaktné oddelenieProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
Záverečné práceBrožúra Katalóg predmetov

 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfzki@uniag.sk
Telefón:
+421 376 415 410
Fax:
+421 376 415 444
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov

 
 

Technická fakulta
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.tf.uniag.sk
E-mail:
dektf@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:+421 377 417 003
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíZáverečné práceBrožúra Študijné programy