Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
Identification number: 1455
 
Associate professor - Department of Physics (TF)

     Lesson
     
Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Silvia Ardonová
Elektrické vlastnosti stavebných materiálov pri posudzovaní ich kvality
May 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Ardonová
Využitie elektrických vlastností rôznych druhov dreva
May 2019
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Ardonová, PhD.
Fyzikálne vlastnosti vybraných potravinárskych materiálov ako ukazovatele kvality
May 2020
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Ardonová, PhD.
Korelácia medzi bezpečnostnými charakteristikami betónu a jeho elektrickými vlastnosťami
May 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Barák
Elektrické vlastnosti vybraných druhov biopalív
April 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marko Biely
Návrh snímača elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotou
April 2019
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marko Biely
Snímače používané pri meraní elektrických vlastností biologických materiálov
May 2017
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Buchan
Návrh snímača na meranie odporu, impedancie a kapacity dužiny ovocia
May 2017
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Buchan
Využitie elektrických vlastností kovov
April 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Marek Červený
Snímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotou
April 2021
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Libor Čužna
Viazacie a závesné prostriedky v prevádzke zdvíhacích zariadení
April 2014Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Darnadyová
Elektrické vlastnosti múk vo vzťahu k ukazovateľom kvality
May 2012Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Doboš
Konverzia vodnej energie na elektrickú v malej vodnej elektrárni
April 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Patrik Feješ
Využitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálov
April 2021Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Frajka
Využitie elektrických vlastností stavebných materiálov pri posudzovaní ich kvality
May 2012Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Patrik Gajdoš
Návrh meracieho reťazca na zisťovanie elektrickej vodivosti piva v rôznych štádiách výroby
April 2019Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Gajdoš
Závislosť elektrickej vodivosti kvapalných materiálov od teploty
April 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Mgr. Ľubomír Híreš, PhD.
Skúmanie fyzikálnych vlastností ekologických mazív
May 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matej Horňák
Návrh meracieho reťazca na meranie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotou
April 2021
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viliam Ivan
Využitie elektrických vlastností súboru semien niektorých plodín
April 2015
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dominik Jankovič
Využitie elektrických vlastností pri určovaní iných charakteristík zŕn a semien
April 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ákos Kertész, PhD.
Využitie eleketrických vlastností potravinárskych materiálov pri hodnotení ich kvality.
August 2012
Displaying the final thesis
23.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Komžík
Závislosť elektrickej vodivosti medu od teploty
May 2018
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Konštiak
Snímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálov
April 2020Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jakub Kopecký
Elektrické vlastnosti rôznych typov betónu
April 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Kostoláni
Snímače elektrických vlastností využívané v potravinárstve
May 2017Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lukáš Košút
Snímače na meranie odporu, impedancie, kapacity a stratového činiteľa sypkých materiálov
April 2021
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Milan Lacena, PhD.
Vplyv striedavých prúdov na protikoróznu ochranu úložných zariadení
May 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marek Laktiš
Merací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotou
April 2021
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Lendel
Využitie elektrických vlastností pri určovaní iných charakteristík kvapalných potravín
April 2011
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Lőbb
Využitie meracieho reťazca pre stanovenie elektrických vlastností biopalív
April 2020
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Marcinko
Snímače elektrických veličín biologických materiálov
May 2012
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matej Martiška
Návrh meracieho reťazca na určovanie elektrických vlastností pšeničných zŕn v závislosti od zrelosti
April 2019
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Martiška
Využitie elektrických vlastností sypkých materiálov
April 2017
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Mészáros
Elektrické vlastnosti stavebných materiálov
April 2014
Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Zuzana Neužilová
Využitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálov
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Norbert Palkovič
Návrh nedeštruktívneho snímača na meranie vlastností dužiny ovocia
April 2013
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Pápeš
Snímače využívané pri meraní elektrických vlastností sypkých materiálov
May 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Pápeš
Využitie elektrických vlastností sypkých materiálov
April 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mário Paulik
Elektrické vlastnosti sušeného ovocia
April 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mário Paulik
Využitie elektrických vlastností sušeného ovocia
April 2013
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Poleta
Presnosť merania elektrických vlastností biologických materiálov
May 2015Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Poleta
Snímače využívané pri meraní elektrických vlastností poľnohospodárskych produktov
April 2013
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Provazníková
Využitie elektrických vlastností pri posudzovaní kvalitatívnych ukazovateľov kvapalných potravín
April 2013Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Provazníková
Využitie konduktivity mlieka pri posudzovaní kvality
May 2011
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marian Ioan Rapcian
Korelácia medzi elektrickou vodivosťou a vlhkosťou pôdy
April 2016
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Tomáš Regrut, PhD.
Vplyv konštrukcie snímačov na presnosť merania elektrických vlastností sypkých potravinárskych materiálov
June 2017
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lenka Staroňová, PhD.
Fyzikálne a senzorické skúmanie čučoriedok
May 2012
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Svateník
Elektrické vlastnosti niektorých druhov ovocia a zeleniny
April 2015Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Milan Svateník
Využitie elektrických vlastností pri automatizácii prípravy ovocnej marmelády
April 2017
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriel Szalai
Využitie elektrických vlastností alternatívnych palív
May 2014
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriel Szalai
Závislosť elektrickej vodivosti biopalív od teploty
May 2016
Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominik Šimek
Využitie elektrických vlastností stavebných materiálov
April 2014
Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Bc. Rastislav Šimončič
Využitie elektrických vlastností kovov
May 2013Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rastislav Šimončič
Využitie elektrických vlastností rôznych typov betónu
April 2016
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Štucika
Využitie elektrických vlastností pri posudzovaní kvalitatívnych ukazovateľov džúsov
April 2019
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Štucika
Využitie elektrických vlastností zeleniny
April 2017Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Toma
Využitie štatistických metód pri biofyzikálnom meraní
April 2014
Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Marián Trubíni
Závislosť elektrickej vodivosti biopalív od teploty
April 2019Displaying the final thesis
60.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dávid Turček
Využitie elektrických vlastností pekárskych výrobkov
May 2018Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Valach
Elektrické vlastnosti historických tehál
April 2017
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Valach, PhD.
Skúmanie vybraných fyzikálnych vlastností kvapalných biopalív
May 2013Displaying the final thesis
63.
Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Matej Vitek
Optické snímače a ich aplikácie pre zlepšenie kvality produkcie
May 2015Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Vitek
Štatistické metódy vo výrobných procesoch
May 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrik Vrták
Využitie elektrických vlastností chleba s pridanou hodnotou
April 2020
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Euridika Zemanová
Využitie elektrických vlastností pri určovaní iných charakteristík ovocia
May 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress