Course syllabus T15-0062-I - Metodika experimentu (TF - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Úvod do merania a vyhodnocovania experimentov.

2.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Metódy merania pružných vlastností biologických a technických materiálov I.

3.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Metódy merania pružných vlastností biologických a technických materiálov II.

4.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Chyby merania.

5.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Metódy merania tepelných vlastností biologických materiálov.

6.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Metódy merania elektrických vlastností biologických materiálov.

7.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Fyzikálne metódy hodnotenia experimentov.

8.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Matematické metódy vyhodnotenia

9.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Fyzikálne vlastnosti biologických materiálov a ich meranie.

10.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Matematicko - šatistické metódy hodnotenia meraní fyzikálnych veličín I.

11.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Matematicko - šatistické metódy hodnotenia meraní fyzikálnych veličín II.

12.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Dimenziálna analýza

13.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Metódy merania fyzikálnych vlastností stebiel obilnín. Grubbsov a Dixonov test na identifikáciu hrubých chýb pri meraní.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Type of output: