Course syllabus T15-0065-B - Technická fyzika (TF - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Mechanika kvapalín (dotácia 1/0)
2.Kmitanie a vlnenie (dotácia 1/0)
3.
Základy termiky a termodynamiky (dotácia 1/0)
4.
Elektrický náboj. Elektrostatické pole (dotácia 1/0)
5.
Elektrický prúd v kovových vodičoch (dotácia 1/0)
6.Elektrický prúd v kvapalinách a plynoch (dotácia 1/0)
7.
Magnetické pole; Elektromagnetická indukcia (dotácia 1/0)
8.
Striedavý elektrický prúd (dotácia 1/0)
9.Elektromagnetické vlnenie (dotácia 1/0)
10.
Základy geometrickej a vlnovej optiky (dotácia 1/0)
11.
Základy kvantovej a atómovej fyziky; Elektrónový obal (dotácia 1/0)
12.
Atómové jadro; Rádioaktivita (dotácia 1/0)
13.
Makroskopické systémy: mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, optické vlastnosti a technické aplikácie (dotácia 1/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 24. 02. 2020.

Type of output: