Course syllabus T15-0067-B - Úvod do technickej fyziky (TF - LS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
Mechanika. Kinematika – mechanický pohyb hmotného bodu. Dynamika hmotného bodu. Dynamika tuhého telesa. Mechanická práca, energia a výkon. Základy molekulárno-kinetickej teórie – ideálny a reálny plyn. Hydrostatika a hydrodynamika. Termika – teplo, teplota, šírenie tepla. Termofyzikálne veličiny. Termodynamika – termodynamické vety a ich využitie.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 15. 01. 2018.

Type of output: