Faculty of Engineering - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 2

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Električne osobine perge
Regrut, Tomáš -- Hlaváčová, Zuzana -- Novák, Ján -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan -- Cviklovič, Vladimír -- Ardonová, Veronika
Perga´s electrical characteristics = Električne osobine perge. In Journal on processing and energy in agriculture. 21, 3 (2018), p. 171--173. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Inžinierstvo kvality produkcie
Hrubec, Jozef -- Cservenáková, Judita
Inžinierstvo kvality produkcie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 174 p. ISBN 978-80-552-1793-2.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details