Slovak University of Agriculture in Nitra - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 10

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Artificial neural networks prediction of rubber mechanical properties in aged and Nonaged State
Ružiak, Ivan -- Koštial, Pavel -- Jančíková, Zora -- Gajtanská, Milada -- Krišťák, Ľuboš -- Kopal, Ivan -- Polakovič, Peter
Artificial neural networks prediction of rubber mechanical properties in aged and Nonaged State. In Advanced Structured Materials. 78, (2018), p. 27--35. ISSN 1869-8433.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Električne osobine perge
Regrut, Tomáš -- Hlaváčová, Zuzana -- Novák, Ján -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan -- Cviklovič, Vladimír -- Ardonová, Veronika
Perga´s electrical characteristics = Električne osobine perge. In Journal on processing and energy in agriculture. 21, 3 (2018), p. 171--173. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Falšovanie a autentifikácia potravín
Bobková, Alica -- Belej, Ľubomír
Falšovanie a autentifikácia potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. 171 p. ISBN 978-80-552-1798-7.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Characterisation of yacon tuberous roots and leaves by DART-TOF/MS
Rajchl, Aleš -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Prchalová, Jana -- Ševčík, Rudolf -- Čížková, Helena -- Žiarovská, Jana -- Hrdličková, Michaela
Characterisation of yacon tuberous roots and leaves by DART-TOF/MS. In International Journal of Mass Spectrometry. (2018), p. 27--34. ISSN 1387-3806.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Influence of discharge on fish habitat suitability curves in mountain watercourses in IFIM methodology
Macura, Viliam -- Štefunková, Zuzana -- Majorošová, Martina -- Halaj, Peter -- Škrinár, Andrej
Influence of discharge on fish habitat suitability curves in mountain watercourses in IFIM methodology. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 1 (2018), p. 12--22. ISSN 0042-790X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Inžinierstvo kvality produkcie
Hrubec, Jozef -- Cservenáková, Judita
Inžinierstvo kvality produkcie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 174 p. ISBN 978-80-552-1793-2.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Kvalita cestovín vybraných odrôd pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccon Schrank)
Čurná, Veronika -- Lacko-Bartošová, Magdaléna
Kvalita cestovín vybraných odrôd pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccon Schrank). In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017, s. 119--122. ISBN 978-80-89417-75-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Praktické uplatňovanie systémov legislatívy a kontroly potravín
Golian, Jozef -- Čapla, Jozef -- Zajác, Peter -- Belej, Ľubomír
Praktické uplatňovanie systémov legislatívy a kontroly potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 153 p. ISBN 978-80-552-1787-1.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Relationships between leaf morpho-anatomy, water status and cell membrane stability in leaves of wheat seedlings subjected to severe soil drought
Petrov, Peter -- Petrova, A. -- Dimitrov, I. -- Tashev, T. -- Olšovská, Katarína -- Brestič, Marián -- Landjeva, Svetlana
Relationships between leaf morpho-anatomy, water status and cell membrane stability in leaves of wheat seedlings subjected to severe soil drought.  In Journal of agronomy and crop science. Hoboken : Wiley-Blackwell. (2018),
článok v elektronickom zdroji2018Details
Technológia spracovania mäsa II
Kročko, Miroslav -- Bobko, Marek -- Haščík, Peter
Technológia spracovania mäsa II. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 161 p. ISBN 978-80-552-1789-5.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details